Elsäkerhet

Elsäkerhet handlar om att se till att vägguttag, strömbrytare och andra elapparater är rätt inkopplade och att kablar är rätt lagda. Att den elektriska installationen i stort sett är behäftad med god elsäkerhet innebär att man ska känna sig tillräckligt säker från att slippa elstötar och bränder. Elsäkerhet innebär också att man vet hur man ska gå tillväga när en elektrisk installation eller apparat har gått sönder.

Vem är ansvarig för elsäkerheten?

Som innehavare är man ansvarig för elanläggningen, även om man saknar nödvändiga kunskaper. Innehavaren är enligt ellagsstiftningen skyldig att se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom. För att klara sin uppgift skall innehavaren utöva tillsyn av anläggningen fortlöpande.

Att köpa en fastighet

Som köpare av en fastighet är det viktigt att undersöka i vilket skick elinstallationerna är. Det kan alltid finnas "dolda fel" och det är därför bättre att göra en besiktning i form av ett eio eltest innan köpet för att slippa ev. fördyrade utlägg.

Tänk på att felaktig montering medför livsfara och brandfara!

Varje år sker olyckor och bränder orsakade av felkopplade eller dåligt underhållna ledningar och apparater.

Anlita alltid behörig elinstallatör

Anlita alltid behörig elinstallatör. Gör inga elarbeten själv, även om du tror du kan. Om det blir fel kan detta leda till elolycka eller brand. Obehörigt elinstallationsarbete är straffbart.


OFFERTFÖRFRÅGAN


Vill du ha ett snabbt svar gällande vad din elinstallation skulle kosta?


Klicka här för offertförfrågan »


Var rädd om dina nära och kära
- elinstallationer är färskvara!


Gör EIO´s självtest »